Dienstencentrum Ulicoten: Voor een leefbaar dorp!

Het Dienstencentrum Ulicoten is in 2007 opgericht om de leefbaarheid voor de inwoners van Ulicoten te vergroten.

Missie (doel): Bevorderen van de leefbaarheid en sociale binding door het aanbieden van diensten en goederen voor alle inwoners van Ulicoten.

Visie (wat willen we zijn): Dienstencentrum Ulicoten is toegankelijk voor alle inwoners van Ulicoten en biedt diensten aan vanuit de wensen van inwoners. Het Dienstencentrum werkt zonder winstoogmerk en brengt vraag en aanbod bij elkaar (vrijwilligers o.a.)